Ra mắt Pet SSS: Rồng Sấm Sét

Ra mắt Pet SSS: Rồng Sấm Sét

“Ta là chúa tể bầu trời!

Tích tụ sấm sét, càn quét mọi kẻ thù

Đám thợ săn nghe đến uy danh của ta đã phải bỏ chạy rồi”

Đây sẽ là những câu thoại kinh điển của Pet SSS mới Rồng Sấm Sét mà người chơi có thể nhìn thấy khi tiến vào giao diện chính [Hang Ổ].

Thuộc nhóm Thú Hộ Vệ sắm hệ ngũ hành Nước – Gió, mang phẩm chất cao nhất và đóng vai trò chuyên Công – Hỗ vô cùng lợi hại.

2-700x700.jpg (700×700)

Bên cạnh đó Pet SSS này còn sở hữu tạo hình cực ngầu, có đến 3 ngưỡng thay hình đổi dạng khi tiến vào các bậc Đột Phá + 5, +8 và +10.

Một số kỹ năng tiêu biểu:

» [Uy Trấn Của Rồng] Toàn bộ Thú Chiến ra trận sát tương Bạo Kích tăng 20%

» [Uy Lực Của Rồng] Toàn Bộ Thú Chiến ra trận Né Tránh tăng 15%

» [Uy Nghiêm Của Rồng] Khiến toàn bộ kẻ địch nhận 12% Công kèm … điểm Sát Thương và giúp toàn bộ phe ta tăng thêm 10% Công, duy trì trong 2 Hiệp.

Có thể thấy một khi người chơi đã sở hữu được Thú Hộ Vệ: Rồng Sấm Sét trong bầy thú ra trận thì sức mạnh Công, Thủ của toàn đội sẽ được cải thiện đáng kể với những nội tại buff aura cực chất lượng đến từ Pet SSS hàng sau này.